Cyfrifoldebau Ysgol Gyfan Ysgol Llanhari

Headteacher

  • Meinir Thomas

Deputy Headteacher

  • Ffion Porter

Assistant Headteachers

  • Marc Evans (Dysgu ac Addysgu a Dysgu Proffesiynol / Teaching and Learning and Professional Development, Data / Data)
  • Elen George (Lles a Chynhwysiant / Wellbeing and Inclusion, Diogelu Plant / Child Protection)
  • Elin Hobbs (ALNCO / ALNCO, Llais y Disgybl a Marchnata / Pupil Voice and Marketing)
  • Cath Webb (Cwricwlwm i Gymru / Curriculum for Wales, Cyfrifoldeb arwain y Cynradd a Throsglwyddo / Leading Primary Department and Transition, )

Associate Assistant Heads

  • Angharad Morgan (Cwricwlwm ac Amserlen / Curriculum and Timetable)
  • Lloyd Owens (Arweinydd Rhwydwaith AGA / ITE Network Lead, Mentor ANG / NQT Mentor)

Deputy Phase Leader

  • Ffion Richards

Senior Mentor

  • Ffion Rowlands