View Ysgol Llanhari whole school staff repsonsibility list.

Headteacher

 • Meinir Thomas

Deputy Headteacher Acting

 • Marc Evans (Dysgu ac Addysgu a Dysgu Proffesiynol / Teaching and Learning and Professional Development)

Assistant Headteachers

 • Elen George (Lles a Chynhwysiant / Wellbeing and Inclusion)
 • Elin Hobbs (ALENCO / ALENCO)
 • Cath Webb (Cyfrifoldeb arwain y Cynradd a Throsglwyddo / Leading Primary Department and Transition)
 • Angharad Morgan (Cwricwlwm Uwchradd/ Secondary Curriculum)

Phase Leaders

 • Ffion Richards Meithrin – bl4 / Nursery – yr4

Senior Mentor

 • Ffion Rowlands

Curriculum Development Team

 • Rebecca Creamer
 • Rhys James
 • Carwyn Jones