View Ysgol Llanhari whole school staff repsonsibility list.

Headteacher

 • Rhian Phillips

Deputy Headteacher

 • Meinir Thomas

Assistant Headteachers

 • Marc Evans (Dysgu ac Addysgu a Dysgu Proffesiynol / Teaching and Learning and Professional Development)
 • Elen George (Lles a Chynhwysiant / Wellbeing and Inclusion)
 • Geoff Howell (Cwricwlwm ac ALENCO / Curriculum and ALENCO)
 • Cath Webb (Cyfrifoldeb arwain y Cynradd a Throsglwyddo / Leading Primary Department and Transition)

Phase Leaders

 • Angharad Morgan bl5-8 / yr 5-8
 • Ffion Richards Meithrin – bl4 / Nursery – yr4

Senior Mentor

 • Ffion Rowlands

Assistant ALENCO

 • Elin Hobbs

Curriculum Development Team

 • Rebecca Creamer
 • Rhys James
 • Carwyn Jones