Dysgu Ac Addysgu

Mae gan Ysgol Llanhari dîm o athrawon brwdfrydig sy’n symbylu ac yn ysbrydoli disgyblion i ddymuno dysgu a’u herio i anelu’n uchel.

Y Cwricwlwm a threfn dysgu

Mae Ysgol Llanhari yn darparu cwricwlwm eang, cytbwys a gwahaniaethol ar draws y cyfnodau allweddol.

Dysgu Cyfunol

Mae’r ysgol yn gyson yn datblygu ei dulliau dysgu cyfunol ar draws yr ystod oed 3-19.

Ysgol Arweiniol ar gyfer Addysg Gychwynnol Athrawon

Rydym yn ysgol arweiniol ar gyfer Addysg Gychwynnol Athrawon gyda’r Athrofa, sef Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant ac fel ysgol yn chwarae rhan allweddol wrth gynnig profiadau i ddarpar athrawon newydd sy’n dilyn y rhaglenni AGA newydd.

Arwain ar Ddysgu Proffesiynol

Fel ysgol, rydym yn brofiadol wrth arwain ar ddysgu proffesiynol o fewn yr ysgol ac i aelodau o staff ysgolion eraill y Consortiwm.