View Ysgol Llanhari Teachng and Support Staff list

TîM ARWAIN.

Pennaeth

Rhian Phillips

Dirprwy Bennaeth

Meinir Thomas

Penaethiaid Cynorthwyol

Marc Evans

Elen George

Geoff Howell

Cath Webb

Arweinwyr Cyfnod

Angharad Morgan

Ffion Richards

ARWEINWYR SAFONAU CYRHAEDDIAD

Bl7 & 8

Bl9 & 10 Sian Morris

Bl11, 12 & 13  Steve Wilshaw

ARWEINWYR PWNC UWCHRADD

Addysg Gorfforol/Gwasanaethau Cyhoeddus

Iolo Roberts

 • Addysg Grefyddol

Llinos Davies

 • Celf

Geraint Edwards

 • Cerddoriaeth

Bethan Phillips

 • Cymraeg

Catrin Rowlands

 • Daearyddiaeth

Helen Lougher / Lauren Davies

 • Drama

Angharad Rees Jones

 • Gwyddoniaeth

Helen Bevan

 • Gwyddorau Cymdeithasol

Anwen Howells

 • ITM

Lowri Reid

 • Mathemateg

Lloyd Owens

 • Saesneg

Emma Goodridge

 • Y Fagloriaeth

Colin Pari

ATHRAWON

 • Ruth Benjamin
 • Elin Hobbs
 • Iestyn Morris
 • Joe Chucas
 • Imogen Hunt
 • Catrin Richards
 • Rebecca Creamer
 • Iwan James
 • John Rivers
 • Rhys Davies
 • Rhys James
 • Ffion Rowlands
 • Bethan Evans
 • Carwyn Jones
 • Sophie Wluka
 • Samuel Grosvenor
 • Carys Lewis
 • Tessa Williams
 • Daniel Harries
 • Iwan Krieger
 • Cai Willis
 • Lleuwen Hedd
 • Ciaran Mitchell
 • Amy Wride
 • Cerys Vincent

STAFF ATODOL

Cynorthwywyr dysgu

 • Sali Edmunds
 • Janice Cowan
 • Angharad Davies
 • Bethannie Hayes
 • Amanda Impey
 • Sali Edmunds
 • Lucy Jones
 • Bethan Gibbon
 • Naomi Jones
 • Carly Greenley
 • Natalie Lewis
 • Georgia White
 • Chloe Gregory
 • Sera Minton
 • Ceri Williams

Staff atodol gweinyddol a thechnegol

 • Emma Davies
 • Tim Edwards (Rheolwr Busnes a Safle)
 • Wayne Ball
 • Branwen Edwards
 • Helen Seviour
 • Rhys Bergamo-Price
 • Rhian Rapsey
 • Lisa Reynolds
 • Nia Ward
 • Rhys Williams

Cyfrifoldebau 3-19