View Ysgol Llanhari Teachng and Support Staff list

TîM ARWAIN.

Pennaeth

Meinir Thoams

Dirprwy Bennaeth Gweithredol

Marc Evans

Penaethiaid Cynorthwyol

Elen George

Cath Webb

Angharad Morgan (dros dro)

Elin Hobbs (dros dro)

Arweinwyr Cyfnod

Ffion Richards

ARWEINWYR SAFONAU CYRHAEDDIAD

Bl7 John Rivers

Bl8 Rhys James

Bl9 Lauren Davies

Bl10 Sian Morris

Bl12 & 13  Rebecca Creamer

ARWEINWYR PWNC UWCHRADD

Addysg Gorfforol/Gwasanaethau Cyhoeddus

Iolo Roberts

Addysg Grefyddol

Llinos Davies

Celf

Geraint Edwards

Cymraeg

Catrin Rowlands

Daearyddiaeth

Helen Lougher

Gwyddoniaeth

Helen Bevan

Gwyddorau Cymdeithasol

Anwen Howells

Hanes

Sam Grosvenor

ITM

Lowri Reid

Mathemateg

Lloyd Owens

Saesneg

Emma Goodridge

 

ATHRAWON

 • Ruth Benjamin
 • Iestyn Morris
 • Imogen Hunt
 • Catrin Richards
 • Iwan James
 • Rhys Davies
 • Ffion Rowlands
 • Bethan Evans
 • Carwyn Jones
 • Sophie Wluka
 • Carys Lewis
 • Tessa Williams
 • Daniel Harries
 • Cai Willis
 • Amy Wride
 • Cerys Vincent
 • Llion Jones
 • Cerys Davies-Harries
 • Eleri Lewis
 • Elinor Lewis
 • Charlotte Davies
 • Leah Gravelle
 • Rhys Rickman
 • Sara Jones
 • Bethany Randell
 • Nia Squirrell

STAFF ATODOL

Cynorthwywyr dysgu

 • Janice Cowan
 • Bethannie Hayes
 • Naomi Jones
 • Carly Greenley
 • Natalie Lewis
 • Georgia White
 • Chloe Gregory
 • Sera Minton
 • Ceri Williams
 • Ashley Beard
 • Siôn Rapsey
 • Isabel Jones
 • Rhys Evans
 • Cerys Reynolds

Staff atodol gweinyddol a thechnegol

 • Emma Davies
 • Tim Edwards (Rheolwr Busnes a Safle)
 • Wayne Ball
 • Helen Seviour
 • Rhys Bergamo-Price
 • Rhian Rapsey
 • Lisa Reynolds
 • Rhys Williams
 • Abbie Owens

Cyfrifoldebau 3-19