View Ysgol Llanhari Teaching and Support Staff list

TîM ARWAIN.

Pennaeth –

Meinir Thomas

Dirprwy Bennaeth –

Ffion Porter

Penaethiaid Cynorthwyol

 • Marc Evans
 • Elen George
 • Elin Hobbs
 • Cath Webb

Penaethiaid Cynorthwyol Cysylltiol

 • Angharad Morgan
 • Lloyd Owens

Dirprwy Arweinydd Cyfnod

 • Ffion Richards

ARWEINWYR CYNNYDD

 • Bl7 John Rivers
 • Bl8 Rhys James
 • Bl9 Lauren Davies
 • Bl10 & 11 Sian Morris
 • Bl12 & 13 Rebecca Creamer

ARWEINWYR PWNC UWCHRADD

Addysg Gorfforol/Gwasanaethau Cyhoeddus

 • Iolo Roberts

Addysg Grefyddol

 • Llinos Davies

Celf

 • Geraint Edwards

Cymraeg

 • Catrin Rowlands

Daearyddiaeth

 • Helen Lougher

Gwyddoniaeth

 • Helen Bevan

Gwyddorau Cymdeithasol

 • Anwen Howells

Hanes

 • Sam Grosvenor

ITM

 • Lowri Reid

Mathemateg

 • Lloyd Owens

Saesneg

 • Emma Goodridge

 

ATHRAWON

 • Ruth Benjamin
 • Iestyn Morris
 • Imogen Hunt
 • Iwan James
 • Rhys Davies
 • Ffion Picton
 • Bethan Evans
 • Carwyn Jones
 • Sophie Wluka
 • Carys Lewis
 • Daniel Harries
 • Cai Willis
 • Amy Wride
 • Cerys Vincent
 • Llion Jones
 • Cerys Davies-Harries
 • Eleri Lewis
 • Rhian Owen
 • Gary Jones
 • Leah Gravelle
 • Rhys Rickman
 • Bronwen Swain
 • Sara Jones
 • Lowri Guy
 • Rachel Williams
 • Lise Enjalbert

Staff Atodol

Cynorthwywyr dysgu

 • Janice Cowan
 • Bethannie Hayes
 • Naomi Jones
 • Carly Greenley
 • Georgia White
 • Chloe Gregory
 • Sera Minton
 • Ceri Williams
 • Siôn Rapsey
 • Isabel Jones
 • Rhys Evans
 • Ioan Kennard
 • Alys Pritchard
 • Angharad Radcliffe

Staff atodol gweinyddol a thechnegol

 • Tim Edwards (Rheolwr Busnes a Safle)
 • Wayne Ball
 • Meirion Reynolds
 • Rhian Rapsey
 • Lisa Reynolds
 • Christina Evans
 • Louise Middleton
 • Georgia Richards
 • Celyn Lewis