View Ysgol Llanhari whole school staff repsonsibility list.

Pennaeth

 • Rhian Phillips

Deputy Headteacher

 • Meinir Thomas

Penaethiaid Cynorthwyol:

 • Marc Evans (Dysgu ac Addysgu a Dysgu Proffesiynol
 • Elen George (Lles a Chynhwysiant
 • Geoff Howell (Cwricwlwm ac ALENCO
 • Cath Webb (Cyfrifoldeb arwain y Cynradd a Throsglwyddo

Arweinwyr Cyfnod

 • Angharad Morgan Blwyddyn 5-8
 • Ffion Richards Meithrin – Blwyddyn 4

Uwch Fentor

 • Ffion Rowlands

Alenco Cynorthwyol

 • Elin Hobbs

Tîm Datblygu Cwricwlwm a Sgiliau

 • Rebecca Creamer
 • Rhys James
 • Carwyn Jones