View Ysgol Llanhari whole school staff repsonsibility list.

Pennaeth

  • Meinir Thomas

Dirprwy Bennaeth Gweithredol

  • Marc Evans

Penaethiaid Cynorthwyol:

  • Elen George (Lles a Chynhwysiant)
  • Cath Webb (Cyfrifoldeb arwain y Cynradd a Throsglwyddo)

Penaethiaid Cynorthwyol dros dro:

  • Angharad Morgan (Cwricwlwm)
  • Elin Hobbs (ALENCO)

Arweinwyr Cyfnod

  • Ffion Richards Meithrin – Blwyddyn 4

Uwch Fentor

  • Ffion Rowlands