Enw  Carfan  Penodwyd gan  Cyfnod daw’r  swydd i ben 
Maureen Bowen

Simon Poole

Ben Harris

AALl Aelodau o’r Cyngor Ionawr 2026

Gorffennaf 2024

Tachwedd 2024

Paul Griffiths (Cadeirydd)

Ceri Morgan

Pauline Harrison

Melanie Williams

Jo Rubery

Cymunedol Y Corff Llywodraethu Tachwedd 2025

Medi 2024

Medi 2024

Ebrill 2022

Hydref 2025

Rhiannon Emms (Is-Gadeirydd)

Helen Sharkey

Lowri Chwieseni

Marvin Thomas

Jason Larkman

Emma Harvey-Pugh

Rhiant Rieni Tachwedd 2022

Tachwedd 2022

Mehefin 2023

Medi 2025

Medi 2025

Tachwedd 2025

Bethan Evans

Emma Goodridge

Athrawon Staff Dysgu Ionawr 2023

Medi 2025

Staff Atodol Staff nad sy’n dysgu
Rhian Phillips Pennaeth
Rhian Rapsey Clerc

Pan fydd yn gyflawn, dyma nifer yr aelodau ar gyfer pob carfan:

Cynrychiolwyr AALl 5 Llywodraethwyr Cymunedol 5
Rhiant-lywodraethwyr 6 Athro-lywodraethwyr 2
Cynrychiolydd Staff Atodol 1 Awdurdod llai (os yn  gymwys)
Pennaeth 1 Cyfanswm 20

Mae gennym 2 swydd AALl wag ar hyn o bryd ac 1 swydd Cynrychiolydd Staff Atodol.  Cysylltwch â Rhian Rapsey, Clerc y Corff Llywodraethu, yn yr ysgol ar 01443 235862 os hoffech fod yn Lywodraethwr.