Polisi Addysg Arbennig yr ysgol yw Deddf ALNET newydd 2021.

Cynigwn ystod o brofiadau dysgu wedi’u hategu gan ddarpariaeth gyffredinol a fydd yn cefnogi anghenion unigol ar draws y sector cynradd ac uwchradd i gynnal cynnydd. Bydd y ddarpariaeth gyffredinol hon, ynghyd â mewnbwn llesiant drwy ein Cydlynydd Lles yn helpu pob disgybl i ddatblygu llythrennedd a rhifedd yn ogystal â sgiliau bywyd.

Mae mwy o wybodaeth ar sut y gallwch chi fel person ifanc neu riant / warcheidwad ddefnyddio Deddf ALNET 2021 wrth ymwneud ag addysg hefyd ar gael ar ein gwefan.