Cefnogaeth a Lles

Anelwn yn uchel yn Ysgol Llanhari ymhob agwedd o fywyd yr ysgol gan weithio’n ddyfal tuag at godi safonau’n barhaus.

Cymorth i unigolion

Yr Hafan: Pwrpas Yr Hafan yn yr Adran Uwchradd yw darparu lleoliad tawel ar gyfer disgyblion ag anghenion cymdeithasol ac emosiynol a chynnig cymorth a chynhaliaeth er mwyn lleihau rhwystrau i ddysgu.

Presenoldeb

Mae lefelau presenoldeb uchel yn sicrhau bod pob disgybl yn manteisio’n llawn ar y cyfleoedd addysgiadol, cymdeithasol a diwylliannol eang ac amrywiol sy’n cael eu cynnig o fewn yr ysgol.