Gwybodaeth am yr Adran Gynradd

Gwybodaeth am y dosbarthiadau

Manylion dosbarthiadau’r Adran Gynradd gan gynnwys rhestrau staff, trefn y dydd, dyddiau Ymarfer Corff, anghenion bwyd a diod ac yn y blaen.

Cylch Meithrin – Ceirw Llanhari

Our aim is to provide quality bilingual childcare to children within the local community offering a pre-school setting to enhance their learning and exploration through play.

Clybiau Cyn ac Ar Ôl Ysgol

Clwb Brecwast Clwb Brecwast Ysgol Llanhari Ble? Neuadd yr Adran Gynradd Pryd? 8:00 – 8:40 y.b. Mynediad rhwng 8:00 – 8:05 y.b. wrth brif fynedfa’r ysgol Gyda’r sefyllfa bresennol fel y mae, nid oes mynediad i unrhywun ar ôl 8:05 y.b. St...

Cinio Ysgol

Cynnigir bwydlen dros bythefnos o brydau poeth, gan gynnwys pwdin a diod. Rydym hefyd yn darparu ar gyfer deietau llysieuol, fegan a meddygol. Pris cinio ysgol ydy £2.55 y dydd Dolen gyswllt i Fwydlen Wythnos 1 ac Wythnos 2 Gofynnwn fod taliadau ...